bölcsőde

Mindennapos foglalkozások

torna

A bölcsi torna fejleszti a gyermekek általános mozgását: a mindennapi járást, futást, támaszt, függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást. A rendszeres torna javítja a gyermek figyelmének és irányíthatóságának idejét. Fejleszti az ügyességet, gyorsaságot, erőt és az állóképességet is.

Érzelmi intelligencia fejlesztése mesével

Azok a kicsik, akiknek sokat mesélnek élénkebb fantáziával rendelkeznek, jobb a rajzkészségük. A szakemberek véleménye szerint a gyermek személyiségfejlődéséhez azért is kell a mese, mert a képi, szimbolikus világot így alakítja, fejleszti magában.

Ének-zene foglalkozás

A zenei nevelés pozitívan hat a kisgyermek általános fejlődésére, érzelmi életére, értelmi képességeinek alakulására, társas magatartására.

Környezetünk megismerése

Az egészen pici korban elkezdett környezeti nevelés segíti a gyermeket abban, hogy a természet kincseire nyitottá váljon, érdeklődve forduljon az élővilág felé, megtanulja a növényeket is élőlényként kezelni, és felelősséget tudjon vállalni egy másik életért, állatért.

Vizuális nevelés

Rajzolás, festés, homokba ujjakkal, pálcikával. Agyaglapba, gipszbe tollal, ceruzával. Homokba, gipszbe önthetünk. Agyag – lisztgyurma, színes gyurma, méhviasz alapú gyurma, gipsz, papír. Térben való rendezés, komponálás.